Werkgroepen

 

De komende maanden zullen er nog werkgroepen opgestart worden.

Een eerste werkgroep zal het aspect Economie en Toerisme verder bekijken: hoe kunnen we op beide vlakken een meerwaarde doen ontstaan voor de fietsroute.
Leirekensroute is veel meer dan alleen een fiets- en wandelroute, maar is een compleet gebeuren.
Een andere werkgroep die zal opgestart worden is deze van de sensibilisering en de communicatie: iedereen moet zich betrokken voelen bij alles wat leeft en beweegt om en rond Leirekensroute.
Meer nieuws daarover volgt nog.