Toerisme, economie en groen

Prioriteit nr. 5 is de uitbreiding van het project naar andere terreinen.
Het Toekomstproject Leirekensroute is immers een totaalproject: daarom moet het goed omkaderd worden enerzijds door alle toeristische en economische actoren en anderzijds door de Regionale Landschappen zoals het project Van Erembald tot Kravaal.
Aldus wordt het Toekomstproject Leirekensroute een waardig visitekaartje voor de regio.
Op dit moment gaan we de oprichting realiseren van een werkgroep rond deze thema’s alsook een werkgroep rond communicatie en sensibilisering van de bevolking.