Structuur en organisatie

Het Toekomstproject Leirekensroute wordt begeleid door een werkgroep en een stuurgroep.

De samenstelling van de werkgroep kan je hier tergvinden.
De samenstelling van de stuurgroep kan je hier raadplegen.
Daarnaast zullen in de toekomst ook nog werkgroepen actief zijn.