Resultaten voorafgaand onderzoek

Vooraleer over te gaan tot het uitwerken van concrete verwezenlijkingen, heeft de werkgroep in overleg met de Fietsersbond en de Provincie Vlaams-Brabant een diepgaand onderzoek verricht.

 1. Eerst en vooral werd met de meetfiets van de Fietsersbond een onderzoek ter plekke uitgevoerd, zodat met alle meetresultaten een wetenschappelijke audit kon opgemaakt worden.
  Audit Fietsersbond
 2. Vervolgens werd gedurende mei en juni 2015 tellingen uitgevoerd in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant om meer zicht te rkijgen op het aantal fietsbewegingen op de verschillende onderdelen van de route.
  Tellingen Provincie Vlaams-Brabant
 3. Tenslotte werd een grootschalige enquête uitgevoerd onder de fietsers van Leirekensroute die via een online bevraging over allerlei aspecten hun mening konden geven.
  De resultaten van een drukbezochte bevraging zijn belangrijk voor de verdere aanpak.
  Resultaten Enquête Provincie Vlaams-Brabant.