Oversteekplaatsen

Prioriteit nr. 1 zijn de oversteekplaatsen met lokale wegen: een twintigtal tussen Aalst en Steenhuffel.
Het is de bedoeling deze oversteekplaatsen niet alleen eenvormig, doch ook verkeersveiliger te maken.
Bovendien wordt onderzocht in welke mate de fietser voorrang kan hebben op welbepaalde oversteekplaatsen.
Daartoe werkt de Stuurgroep Leirekensroute samen met het Fietsberaad Vlaanderen: dit kenniscentrum op het niveau van de Vlaamse Overheid heeft de Leirekensroute uitgekozen als pilootproject rond het nazicht van fietsers in voorrang en de inrichting van oversteekplaatsen.
Op dit moment werkt een studiebureau aan de inventarisatie van alle oversteken en het opzetten van een aantal proefopstellingen.
Het resultaat wordt verwacht omstreeks april 2016.