Laatste stand van zaken

Het dossier van Leirekensroute is voortdurend in beweging en in bespreking.Wat is de stand van zaken op dit moment…?

 1. Studiebureau Mint heeft een aantal proefopstellingen ontwikkeld waarbij op een aantal oversteekplaatsen tussen Aalst en Londerzeel de fietser voorrang krijgt op de automobilist.
  De keuze werd bepaald in overleg met Fietsberaad Vlaanderen, die het pilootproject begeleidt.
  Uiteraard vraag dit ook een aanpassing van de infrastructuur en de signalisatie en moet het geheel zeer goed aangeduid en begeleid worden.
  Momenteel worden de proefopstellingen verder onderzocht door Fietsberaad Vlaanderen, Studiebureau Mint, de betrokken technische diensten van de gemeenten en de stad en de politiezones.
  Na een aantal maanden zal het project geëvalueerd worden en indien het positief wordt bevonden wordt de maatregel uitgebreid naar andere oversteekplaatsen zodat op de fietsroute maximaal dezelfde regeling van toepassing is.
 2. Een volgende stap in het totaaldossier is de heraanleg en de verbreding van de route.
  Uiteraard moet daarvoor eerst een volledig onderzoek gebeuren.
  De Provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen zijn op dit moment in onderhandeling rond dit onderwerp en kijken na wat de beste manier is om dit te organiseren.
  Nadien zullen ook de gemeenten en de stad een intergemeentelijke samenwerking opstarten om in overleg en in opdracht van de provincies het project ook te realiseren.
 3. Ook rond de infrastructuur moet nagedacht worden en een totaalaanpak gerealiseerd worden.
  De werkgroep is op dit moment al bezig met een stand van zaken op te maken van wat er nu al bestaat op de route.
  We kijken niet alleen na wat ontbreekt of wenselijk is, maar we trachten ook te zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar eenvormige afspraken en materialen en kijken na of er aanvullende activiteiten kunnen ontwikkeld worden.
  In dat opzicht is de opstart van een werkgroep die het toeristisch en economisch aspect verder onderzoekt van vrij groot belang.
  Ook een mogelijke samenwerking met de Afdeling Toerisme van de Hotelschool Wemmel kadert in de uitwerking van dit deelaspect.