Huidige problematiek

De werkgroep heeft de problematiek van het Dossier Leirekensroute ingedeeld in verschillende deelaspecten:

 1. We willen vooreerst iets doen aan de eenvormigheid van de oversteekplaatsen.
  Nu zijn deze niet alleen nogal verschillend, maar op sommige plaatsen ook echt gevaarlijk…
 2. De breedte van Leirekensroute is te smal voor toeristische hoogdagen of prachtige zomerdagen.
 3. Op termijn moet de doortrekking van Leirekensroute gerealiseerd worden naar Londerzeel Station, Kapelle o/d Bos en Mechelen.
 4. Op sommige stukken zou verlichting (op zonne-energie) wenselijk zijn zodat de route ook in de winter en ’s avonds kan gebruikt worden, ondermeer als veilige schoolroute en veilige route woon-werkverkeer.
 5. Betere afspraken rond het onderhoud en de toestand van de route na passage van tractoren, zeker bij slecht weer.
  Sommige stukken liggen er dan vol modder bij…

Tijdens het verloop van het project zullen ook aanvullende secundaire problemen worden aangepakt.
We denken daarbij onder meer aan:

 1. Het toeristisch denken in de omgeving van de route moet verder benut worden.
 2. Ook de economische partners aan of kortbij de route moten verder betrokken worden in het verhaal.
 3. We willen werk maken van de kwaliteit van de omgeving zoals degelijk uitgeruste rustplaatsen, infoborden en
 4. In overleg met de Regionale Landschappen en de natuurverenigingen willen we een geschikte groenomgeving realiseren, rekening houdende met de eisen van een hedendaagse fietssnelweg.
 5. Wij hebben nood aan het opstellen van een winterplan.

Vertrekkend vanuit deze vaststellingen en alle wensen en verwachtingen hebben wij onze prioriteiten opgelijst.
Meer daarover in onze basisdoelstellingen.
Eén ding is duidelijk: we willen van Leirekensroute een stevig en hoogstaand kwaliteitslabel maken…!